GOLD

Siatkarska Liga Dwójek GOLD - Regulamin

ODWIEDŹ GOLD/FACEBOOK tutaj publikowane są aktualne informacje o rozgrywanej edycji :)

Siatkarska Liga Dwójek  -  XXXII edycja GOLD LATO 2023
Termin: maj-czerwiec 2023

TRWAJĄ ZAPISY!

Mecze rozgrywamy w środy, czwartki i piątki w sali gimnastycznej przy torze Stegny ul. Inspektowa 1.

Terminarz kroczący według terminarza i podziału na grupy.

NAGRODY: Pierwsze trzy zespoły w każdym finale grupowym otrzymują medale GOLD. 

Gramy dwójkami (deble) na męskiej siatce 243 cm, boisko ma wymiary 4,5 m na siatce i 7 m długości. Zespoły podzielone są na kilka grup. Po każdym turnieju dwa najsłabsze zespoły z grup (z wyjątkiem ostatniej grupy) spadają do grupy niższej, a pierwsze dwa z grup (z wyjątkiem najlepszej grupy) awansują do grupy lepszej.

1. Zespół to dwie osoby (dowolnej płci) plus ewentualnie osoba rezerwowa.
2. Na salę, według terminarza gier, przychodzi 6 zespołów z danej grupy. W grupach gramy każdy z każdym czyli każdy zespół podczas jednego wieczoru rozgrywa 5 setów do 15 pkt na przewagi max. do 20 punktów bez przewag.
3. Po każdym turnieju przyznawane są punkty za zajęte miejsce: Ostatni zespół z grupy wyższej ma o jeden punkt mniej niż zwycięzca grupy niższej. Na początku edycji obowiązują tzw. punkty kroczące.
4. Po zakończeniu eliminacji i podsumowaniu punktacji (w przypadku jednakowej sumy punktów, lepszy jest zespół, który ma wyższe punkty składowe) w ostatnim turnieju rozegrane zostaną finały. Trzy najlepsze zespoły w każdym finale otrzymują medale!

Zgłoszenia do startu przesyłamy na adres:  darek@volley.pl

W zgłoszeniu należy podać:
Nazwę zespołu, imię i nazwisko kapitana, kontakt telefoniczny i mailowy.
Opłata startowa w edycji LATO 2023 ... w przygotowaniu

Opłatę za uczestnictwo można uiścić przelewem na konto:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ACTIVIUM
numer konta: ING BANK Śląski 51 1050 1025 1000 0090 7243 8659
z dopiskiem: Udział w GOLD i nazwa zespołu. 

W trakcie rozgrywek można się wycofać (bo się znudziło, bo skład się rozsypał, bo się nie podoba itp.), zwalniając miejsce oczekującemu na liście rezerwowej nowemu zespołowi i rozliczając się proporcjonalnie finansowo. 

Informacje dodatkowe
Uczestnicy rozgrywek GOLD zawierają ubezpieczenia zdrowotne we własnym zakresie. Zapisanie się i przybycie na rozgrywki GOLD w składzie danego zespołu oznacza, że uczestnik posiada zgodę lekarza na udział w tego typu formach kultury fizycznej.

Zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach GOLD potwierdzają znajomość regulaminu GOLD i zobowiązują się do jego przestrzegania.

Zespół powinien grać w meczach GOLD w jednakowych strojach (minimum jednakowe koszulki).  Numeracja na koszulkach nie jest wymagana.

Napoje (wodę lub inne) zespoły przynoszą we własnym zakresie. 

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralniach. Przebieralnie są otwarte dlatego cenne rzeczy należy zabierać ze sobą na halę sportową.

Na terenie hali sportowej gdzie odbywają się rozgrywki GOLD obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i zakaz palenia papierosów. Zwracamy się także do wszystkich uczestniczących w GOLD zespołów, żeby na terenie sali oraz szatni zachować czystość i porządek, a opuszczając obiekt zabrać ze sobą wszystkie puste butelki po wodzie lub inne odpadki.

W przypadkach nie ujętych powyższym regulaminem decydujący głos ma osoba prowadząca turniej i organizator GOLD. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie.